ویکی پابجی
wikipubg

streamers

quick access

کیس گیمینگ

حداقل سیستم مورد نیاز تمام نسخه های پابجی + شبیه ساز

: 7,525 : ۱۱ : haamed : ۹, ۰۵, ۹۸

نسخه رایگان بازی PUBG برای کامپیوتر معرفی شد

: 3,327 : ۰ : Pasha : ۶, ۱۱, ۹۷

join our bIggest community