فرم تکمیل خرید UC

هشدار :

در صورتی که حساب شما دارای شرایط خاصی است که نیاز به توضیح یا اطلاعات اضافی دارد لطفا آن را در قسمت توضیحات قید کنید تا پروسه خرید UC بیشتر از 24 ساعت زمان نبرد.
تمام خرید ها حداکثر پس از 24 ساعت انجام میشوند
توجه داشته باشید تمامی این خریدها درون برنامه ای می باشد یعنی زمانی میتوان محصول را خرید که ما و یا هر سایت دیگری در مرحله اول بتوانیم وارد بازی یا برنامه شما شویم و بعد اقدام به خرید کنیم.