ویکی پابجی
wikipubg

RwinShow

اطلاعات این بخش در دسترس نیست
: 1,485

آروین از سال 2014 با استریم بطور کلی آشنا شد و از 2017 شروع به طراحی استریم کرد.
او از 16 آبان سال 1396 بطور جدی شروع به استریم کرد و تا کنون موفق به طراحی برنامه هایی شده که تواسنته مخاطب خاص خود را متوجه خود کند.
دانشجو رشته مهندسی نرم افزار است و شغلش برنامه نویسی است.

streamers

quick access