ویکی پابجی
wikipubg

Heisenbergofficiall

متولد 1364 در یزد
: 946

هاشم حبیبیان با لقب heisengerg ( هایزنبرگ ) از june سال 2018 استریم را آغاز کرد.
در سن 29سالگی به آلمان مهاجرت کرده است و تسلط کافی به زبان های آلمانی و انگلیسی دارد.
او علاوه بر استریم به مسائل مهمی در زمینه صنعت گیم میپردازد که میتواند برای هر شخصی جالب باشد.
هاشم با داستان پرداز بازی Blair Witch خانم Barbara Kciuk برای ایرانی ها پادکست استریم تهیه کرد همچنین در مراسم Gamescom 2019 با تهیه کننده بازی CyberPunk 2077 آقای Richard BorzyMowski مصاحبه کردند.

streamers

quick access