ویکی پابجی
wikipubg

streamers

quick access

خلاصه ای از آپدیت 4.2 PC

: 512 : ۰ : mehdi Viliden : ۳۰, ۰۵, ۹۸
Season 4

خلاصه ای از آپدیت 4.1 PC

: 291 : ۲ : mehdi Viliden : ۵, ۰۵, ۹۸

جزئیات آپدیت 30#

: 1,522 : ۰ : haamed : ۵, ۰۴, ۹۸
جزئیات آپدیت 29 پابجی

جزئیات آپدیت #29

: 977 : ۰ : haamed : ۲۷, ۰۲, ۹۸
erangel wallpaper military base

جزئیات آپدیت #28

: 919 : ۰ : haamed : ۵, ۰۲, ۹۸
جشن دوسالگی پابجی

جزئیات آپدیت #27

: 1,137 : ۰ : haamed : ۲۹, ۱۲, ۹۷

جزئیات آپدیت #26

: 432 : ۰ : Pasha : ۱, ۱۲, ۹۷

جزئیات آپدیت #25

: 526 : ۰ : haamed : ۳, ۱۱, ۹۷

join our bIggest community